صفات سلبي خداوند
آنچه گفتيم صفات ثبوتي بود؛ اما صفات سلبي از اين قرارند: خداوند جسم نيست، مرئي نيست، محدود نيست، فقير نيست، مرکب نيست، محل سکونت ندارد، شريک ندارد، محتاج نيست و... . اين‌ها صفات سلبي است که اگر يکي از اين‌ها در خدا باشد، نقص او است و خداوند ديگر منزّه نيست؛ در حالي كه با ادله و براهين در جاي خود ثابت شده است كه حضرت حق، منزه است؛ يعني داراي همة صفات ثبوتي است که گفتم و مبراي از همة صفات سلبي است. او را نمي شود ديد. شما اگر توانستي روح خود را ببيني و درک بکني که چه چيزي است، خدا را هم مي‌تواني ببيني که چيست. تا به حال، همة دانشمندان دنيا از اول خلقت تا به حال، نفهميده‌اند روح چيست. خدا به نبي اکرم9 مي‌فرمايد:
وَ يَسْئَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي؛‏‏3
و از تو درباره «روح» سؤال مى‏كنند؛ بگو: «روح، از امر پروردگار من است».

------------------------------
3. اسراء: 85.
اي حبيب ما! از تو سؤال مي‌کنند که روح چيست؟ بگو او مخلوق خدا است. البته ما داراي اقسام روح هستيم؛ مثل روح جمادي، روح نباتي، روح حيواني، روح ملکوتي1. اما مراد آيه، روح ملکوتي است که اينجا دربارة آن، سؤال مي‌شود، نه روح حيواني كه برخي گفته اند حرارتي است در کبد.

------------------------------
1. براي اطلاع بيشتر، ر.ک: بحارالأنوار، ج 25، ص 54.